Modlitwa Jubileuszowa

Boże Ojcze Wszechmogący, chwalimy Cię i wysławiamy za Twoje niezliczone dobrodziejstwa. Ty w swoim nieskończonym miłosierdziu powołałeś do istnienia nasze Zgromadzenie abyśmy za przykładem naszego Patrona św. Karola Boromeusza ukazywały cierpiącej ludzkości miłosierne oblicze Twojego Syna. Przygotowując się do jubileuszowych… Kontynuuj czytanie