Jubileusz Siostry Boni

Rok 2016 jest dla naszego Zgromadzenia szczególnym czasem wdzięczności i dziękczynienia Bogu za dar za dar naszej misji w Polsce, która w tym roku będzie obchodziła 25 lat. Wdzięczne Bogu za ten Srebrny Jubileusz w sobotę 10 stycznia b.r. także wspólnie dziękowałyśmy za Złoty Jubileusz ślubów zakonnych s. Boni (Hilda Castelino).

Msza św. dziękczynna s. Boni została odprawiona w naszej domowej kaplicy w Łodzi – Andrzejowie o godz. 11:00, gdzie siostra jubilatka przez wiele lat pełniła funkcję przełożonej domowej oraz nadal pełni funkcję przełożonej Regionalnej. Uroczysta Eucharystia była sprawowana przez ks. Proboszcza tamtejszej parafii sióstr ks. Mirosława Jagiełłę. Ks. Proboszcz wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami polecali Bogu Jubilatkę. W Eucharystii uczestniczyły licznie zgromadzone siostry, bracia bonifratrzy, znajomi, przyjaciele oraz parafianie.

W czasie homilii, którą wygłosił Ksiądz Proboszcz Mirosław Jagiełło słuchający mieli okazję pochylić się nad tajemnicą powołania do szczególnej zażyłości z Panem w oblubieńczej miłości. Ks. Proboszcz podkreślił, że powołanie rodzi się już w rodzinie, gdzie przekazana przez rodziców wiara stale wzrasta i pielęgnowana – przynosi owoc. Ks. Proboszcz podkreślił również, że s. Boni jest jedną z pierwszych sióstr, które przyjechały do Polski. To przez jej pracę, modlitwę, cierpienie i wszelki trud dziś możemy tak wiele zawdzięczać. W homilii ks. Mirosław podkreślił również jej wielką matczyną miłość i troskę do każdej siostry.

Po uroczystej Mszy św. był czas na serdeczne gratulacje i życzenia. Licznie zgromadzeni goście dzielili z nami radość tego dnia wspólnie dziękując s. Boni za lata jej życia oraz radosne posługiwanie.

Następnie wspólnie odśpiewaliśmy pieśń:

On Cię wybrał i powołał, ukochał i zaślubił,

On najlepszym jest Pasterzem, owieczki swej nie zgubi.

Niech Cię wspiera swoją mocą, potrzebne zsyła łaski,

Niech prowadzi dniem i nocą, oświeca swoim blaskiem.

On Cię nigdy nie opuści, swą miłość bez miary da!

 

Ref: Bądź uwielbiony Panie, za dar i powołanie

Za Jubileusz Złoty kochanej s. Boni – bądź Panie uwielbiony! /x2

 My dzisiaj tu zgromadzeni z radością śpiewamy Ci,

Za Twe lata służby Panu z miłością służenia Mu.

Za Twój Jubileusz życia i świadectwo wiary Twej!

Ref: Życzymy Ci Jezusa x3 Bardziej niż wszystkiego, Wszystkiego Najlepszego! /x2

Informator