Modlitwa Jubileuszowa

Boże Ojcze Wszechmogący, chwalimy Cię i wysławiamy za Twoje niezliczone dobrodziejstwa.

Ty w swoim nieskończonym miłosierdziu powołałeś do istnienia nasze Zgromadzenie

abyśmy za przykładem naszego Patrona św. Karola Boromeusza

ukazywały cierpiącej ludzkości miłosierne oblicze Twojego Syna.

Przygotowując się do jubileuszowych obchodów naszego istnienia w Polsce

dziękujemy Ci Panie, że charyzmat naszego Zgromadzenia możemy realizować również w tym kraju.

Dziękujemy za nasze przełożone Generalne, szczególnie za M. Andreę, która będąc posłuszną natchnieniom Twego Ducha jako pierwsza zasadziła tu ziarno Bożej miłości.

Bądź uwielbiony Panie za 25 lat naszej posługi wśród chorych, cierpiących, ubogich, głodnych;

wśród dzieci, młodzieży, niewidomych i niepełnosprawnych – za wszelkie dobro czynione Twą mocą i Twoją miłością w naszych apostolskich dziełach.

Dziękujemy Ci za dar naszych powołań i pokornie prosimy o nowe powołania.

Składamy Ci cześć i uwielbienie za Twą opiekę oraz hojne łaski,

którymi darzysz nasz Region od chwili Jego narodzin po dziś dzień.

Dziękujemy za wszystkich pasterzy Kościoła,

którzy modlitwą i czynem od początku nas wspierali i nam pomagali.

Dziękujemy za wszystkich ludzi życzliwych nam, przyjaciół, tych, którzy z nami współpracowali i nadal współpracują.

Niech ten Rok Jubileuszowy będzie czasem naszego nawrócenia, umocnienia i duchowej odnowy.

Tobie Maryjo – nasza Królowo zawierzamy nasz Region.

Bądź nam zawsze przewodniczką ku przyszłości. Amen.

Informator