Zgromadzenie

Nasze Zgromadzenie powstało w Belgii w miejscowości Wez w 1684 r.
Wiek XVI – XVII był bardzo trudny dla tego kraju; był to czas wojen i konfliktów, Belgia była niczym pole bitwy; w kraju nie było władzy, rabowano, dzieci były opuszczone, panowało wiele chorób a życie kulturalne nie istniało. Kraj był stracony.
W tej właśnie sytuacji opatrzność Boża powołała do istnienia nasze Zgromadzenie, które miało zmienić oblicze Wez. Bóg obrał sobie na założyciela mającego narodzić się zgromadzenia świątobliwego proboszcza tejże parafii ks. Adriana Bresy.

„A widząc tłumy (Jezus) litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza.”

Nasz założyciel mając za wzór Jezusa jako Dobrego Pasterza pragnął zapewnić chrześcijańskie wychowanie biednym i porzuconym dzieciom w swojej parafii, gdyż wiedział że jest to najskuteczniejszy sposób przywrócić zagubione wartości społeczeństwa. Z tych pastoralnych potrzeb zrodziło się nasze Zgromadzenie, aby wcielać miłosierdzie i miłość Boga do zgubionych dzieci oraz ludzi z marginesu. On wierzył, że powierzona mu nowa misja ma szerzyć Boże Królestwo. W czasie gdy Louis XIV był zajęty podbijaniem terenów dla swojego królestwa nasz założyciel zdobywał dusze dla Królestwa Bożego. Dla tego też celu zgromadził 5 pobożnych niewiast, które poświęciły się nauce i wychowaniu dzieci.
Te nauczycielki stały się współzałożycielkami naszego Zgromadzenia.