Założyciel

Nasz założyciel ks. Adrien Bresy urodził się w Mons w Belgii 29.01.1649 r. Rozpoczął studia na Uniwersytecie w Louvain w 1667 r. gdzie zdobył tytuł bakałarza świętej teologii. Po święceniach kapłańskich mianowano go kapelanem w Dottignies, a następnie proboszczem w Wez. Był wzorem i obrazem Dobrego Pasterza przez 25 lat. Ks. Adrien Bresy był człowiekiem niezwykle rozmodlonym; wiedział o Bogu nie tylko przez solidną formację teologiczną, lecz szukał Go w głębokich modlitwach i w zjednoczeniu z Nim. Prowadził życie ubogie i proste; samozaparcie i rezygnacja z własnego komfortu towarzyszyły mu na co dzień. Ks. Adrien był człowiekiem głębokiej pokory, gdyż wymazał siebie całkiem nie pozostawiając po sobie żadnych namacalnych znaków tj. pism, fotografii. Zostawił tylko swojego Ducha, który został do dziś wśród jego sióstr.

Był wiernym uczniem św. Karola Boromeusza, którego wraz z siostrami współzałożycielkami obrał nam za Patrona. Ks. Adrien Bresy zmarł 1 czerwca 1669 r.

Współzałożycielki

Ks. Adrien Bresy pragnąc zapewnić chrześcijańskie wychowanie ubogim dzieciom w swojej parafii zgromadził 5 młodych niewiast – nauczycielek. 3 z nich były z Lille (Francja), a 2 z parafii; te nauczycielki mając jedno serce i jednego ducha formowały się pod czujnym okiem ks. Adriana i stworzyły pierwszą wspólnotę zakonną.

Były to:

  • Marie Cathriene Warquain
  • Elizabeth Lepe
  • Marie Anne Lepez
  • Margueritte Delure
  • Marie Barbe Delure