Prośba o wsparcie budowy hospicjum

DO WSZYSTKICH LUDZI DOBREJ WOLI!

Prośba o wsparcie budowy hospicjum
Sióstr św. Karola Boromeusza
im. bł. Jana Pawła II w Pabianicach.

Wielu jest dziś ludzi starszych i chorych, samotnych i opuszczonych. Odwiedzając ich w domach widzimy ich z powodu samotności, bólu, straty bliskich, depresji,  odłączenia i agonii. Idea budowy hospicjum zrodziła się z potrzeby rozbudzenia na nowo tlącego się w nas wszystkich płomyka Bożej miłości wyrażonej we wdzięczności wobec tych bez których nie istniało by nasze dziś! Naglącą potrzebą naszych czasów jest stworzenie miejsca, gdzie starsi i śmiertelnie chorzy, otoczeni fachową opieką, mogliby przygotować się na ostatni etap ich ziemskiego istnienia i przejść przez niego z wiarą, nadzieją i pokojem;  gdzie w ostatnich chwilach ich życia będzie ktoś, kto przyniesie ulgę w cierpieniu. Ks. Jan Twardowski powiedział: „Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”, a tylu jest którzy na tę miłość czekają – nie spóźniajmy się.

Pilną potrzebą  jest otwarcie Hospicjum z możliwością rehabilitacji. Szacunkowo wykonanie projektu budynku dla 30 pacjentów wyniesie 2.5 miliona złotych. Rozpoczęta została już budowa w Pabianicach, w diecezji łódzkiej. Ufając w Bożą Opatrzność i Państwa wielkoduszny wkład, chociażby niewielki, mamy nadzieję, że ten projekt otworzy nowe horyzonty dla ludzi w potrzebie.

Z góry dziękujemy za Państwa szlachetność i wielkoduszność.
Wkład można przesyłać na konto w Banku:

PKO BP
Odział I w Łodzi
Al. Kościuszki 15
90 -959 Łódź
Skr. Poczt. 2033
Nr konta: 80 1020 3352 0000 1802 0092 4894

Niech Bóg błogosławi Państwa poświęcenie dla tego wielkiego dzieła. Modlitwą obejmujemy każdego dnia wszystkich darczyńców na rzecz hospicjum, żeby za przyczyną naszego Patrona, św. Karola Boromeusza i błogosławionego Jana Pawła II Bóg pobłogosławił wam potrzebnymi łaskami.

 

 

Informator