WSPÓLNOTA ŚWIECKICH SIÓSTR ŚW. KAROLA BOROMEUSZA

Chrystusa skierowane do ludzi świeckich jest dziś jednym ze znaków naszych czasów który wyraźnie wskazuje, że godzina świeckich głośno wybiła. Świeccy powinni mieć świadomość wielkości swojego powołania oraz poczucia, że są istotnie współpracownikami kościelnej wspólnoty.

Nasz Papież Jan Paweł II zwrócił się do ludzi świeckich – zwłaszcza tych, którzy byli zainteresowani w szerzeniu Królestwa Bożego –  aby przyłączyli się do jakiegokolwiek zgromadzenia, w celu współpracy ku chwale Boga.

Wspólnota osób świeckich wnosi istotny wkład w życie Kościoła, diecezji, parafii.

Powołanie świeckich jest przede wszystkim związane z czasową przynależnością do grupy,  która jest ukierunkowana na świętość rodziny, zawodu, życia publicznego itd.

Kapituła Generalna naszego Zgromadzenia w latach 1999/2000 pod przewodnictwem Matki Benedykty Lobo przyjęła propozycję powstania grupy Współpracowników Świeckich, nawiązujących współpracę ze Zgromadzeniem. Pierwszą wspólnotę świecką  rozpoczęto w zachodniej Prowincji Indii przez przełożoną prowincjalną s. Damaian  i radną odpowiedzialną za  duchowość i formację s. Sheilę Corda w kwietniu 2005 roku. Pierwszymi  animatorkami  były s. Sheila Corda, s. Regina Rodrigues, s. Winnifred Saldhana i s. Shalini D’Souza.

Nasze Wspólnoty Świeckich działają już m.in. w Indiach, w Belgii, w Polsce i w Argentynie.

Odpowiadając potrzebom miejsca i czasu świeccy realizują nasz charyzmat poprzez wolontariat w naszych ośrodkach apostolskich, wizyty chorych, samotnych, osób starszych, pomoc dzieciom, młodzieży. Angażują się w różne działania podjęte przez Zgromadzenie, uczestniczą w uroczystościach Zgromadzenia. Tym wszystkim działaniom nieodłącznie towarzyszy modlitwa.

Kto trwa we Mnie a Ja w nim, ten przynosi owoc w obfity.”

                                                                                                            (Jn.15,5)

    Świeccy współpracownicy biorą aktywny udział we wszystkich naszych działaniach, co jest ważnym krokiem dla rozwoju kościoła. To także jest pomocne w promowaniu oraz szerzeniu miłość i szacunku dla życia konsekrowanego.
Wspólnota Świeckich Współpracowników (skr. S.C.B. Współpracownicy), przedłuża duchowość Zgromadzenia przez wcielanie miłości miłosiernej Boga do wszystkich ludzi a szczególnie do ubogich i zepchniętych na margines.

 W Polsce  Wspólnotę Świeckich Współpracowników rozpoczęto w 2010 r. Pierwsza wspólnota powstała w Łodzi, druga w Dąbrowie Górniczej. Siostrami animatorkami tych wspólnot są: s. Jacintha Monis i s. Shalini Mendonsa.

Podczas cyklicznie odbywających się spotkań przekazywana oraz pogłębiana jest wiedza na temat naszego Zgromadzenia, charyzmatu i duchowości.  Podejmujemy rozmowy m.in. na takie tematy jak:

– charyzmat Zgromadzenia
– duchowość Zgromadzenia
– historia  Założyciela oraz Patrona
– biografie poprzedniczek
– dokumenty papieskie
– rozważanie Bożego Słowa
– wspólna modlitwa brewiarzowa

Warunki przyjęcia do Wspólnoty Świeckich: – tych,  którzy pragną stać się wiernymi członkami Wspólnoty muszą mieć:

  • dojrzałość w życiu chrześcijańskim
  • co najmniej 21 lat życia
  • pragnienie pogłębiania swojej wiary oraz duchowości Zgromadzenia
  • pragnienie realizowania charyzmatu Zgromadzenia
  • wcześniejszy kontakt ze wspólnotą sióstr

Pierwsi członkowie naszej wspólnoty:

Błaszczyk Andrzej i Wanda, Michalska Bernardetta, Lipińska Barbara i Edward

dołączyli do nich:

Winciorek Zdzisław  (prezes), Zawadzki Andrzej i Bogumiła, Szor Katarzyna i Piotr, Bocheńska Teresa i Krzysztof, Lisiecka Zdzisława, Góra Alicja, Filipowicz Danuta,  Szwarc  Andrzej, Ledzion Ewa,  Mitera Jacek i Ilona, Jabczyńska Anna, Milewska Iza, Jolanta Studzianna.

Dziś nasza Wspólnota liczy 22 osoby.

Osoby chętne do włączenia się do naszej Wspólnoty po odpowiednim czasie przygotowania i formacji, na określony czas, składają w kościele podczas Mszy św. obietnicę wg następującej formuły:

Panie Jezu, w Twojej obecności i dzięki Twojej łasce za wstawiennictwem Najświętszej Marii Panny i Św. Karola Boromeusza ja ……………………………….. zobowiązuję się być we Wspólnocie Świeckich Zgromadzenia Sióstr Św. Karola Boromeusza, pogłębiać swoje życie religijne    i żyć wiarą. Obiecuję pogłębiać duchowość Zgromadzenia oraz biorąc wzór z Jezusa, Maryi i św. Karola obiecuję kochać i służyć  ubogim i potrzebującym dobrowolnie i z radością rozpoznając w nich Boskie oblicze Chrystusa.

Tę obietnicę składam w Twoje Święte Imię.

Informator