Misje

Idźcie i nauczajcie wszystkie narody…”

Pierwsze misjonarki w Polsce z abp. W.Ziółkiem, metropolitą łódzkimNasze Zgromadzenie od samego początku jest zgromadzeniem międzynarodowym; pierwszą nowo utworzoną wspólnotę stanowiły siostry z 2 krajów: z Belgi i z Francji.

Rozdział misyjny naszego Zgromadzenia otworzyła Matka Marie Josephine Allard. W 1929r. pierwsze Siostry wyjeżdżają do Indii. Rozwój następuje bardzo szybko. W jubileuszowym roku 300 – lecia Zgromadzenia Siostry z Indii wyjeżdżają do Argentyny. Po kilku latach, w 1991r rozpoczyna się misja w Polsce. W latach 90 – piątych otworzone zostały również misje we Włoszech i w Tanzanii. 2009 rok owocuje otwarciem pierwszego domu w Meksyku.

W Polsce jesteśmy obecnie w 6 – ciu wspólnotach: w Łodzi – w Andrzejowie i na Chojnach, w Dąbrowie Górniczej, w Częstochowie, w Warszawie i w Niepołomicach.