GODŁO ZGROMADZENIA

godlo

Godło naszego Zgromadzenia zawiera w sobie wiele symboli charakterystycznych dla naszego życia oraz charyzmatu.

W środkowej części godła – w jego centrum –  umieszczony jest ul, a po jego obu stronach w złotym odcieniu są dwie pszczoły. Nad ulem znajdują się litery „SCB” w kolorze srebra, splecione złotą nicią. Całe godło otaczają lilie i fiołki, które przeplata wstęga z naszym mottem, które brzmi: „TOIL”, „FAITH” , „PROGRESS”, tzn. „PRACA”, „WIARA”, „POSTĘP. Ponad tym wszystkim widoczny jest Krzyż, z którego odchodzą Boskie promienie.

Ul – jest symbolem każdej wspólnoty naszego Zgromadzenia. Pszczoły oznaczają mieszkające w nich siostry. Pszczoły są znane ze swojej dobrze uporządkowanej organizacji, pracy zespołowej i wspólnej odpowiedzialności. Wszyscy pracują razem dla wspólnego celu, spełniając wiernie zadania powierzone każdej i wykorzystując wszystkie swoje indywidualne talenty oraz zasoby niezbędne do wzrostu. Praca tych niestrudzonych pracowników przynosi korzyść nie tylko dla nich samych, lecz również służy do różnych celów człowieka, który wykorzystuje miód i wosk. Pszczoły są także symbolem postawy kontemplacyjnej w czynie.

Krzyż – w  krzyżu jest życie, w krzyżu jest siła, w krzyżu radość ducha, w krzyżu jest wysokość cnoty, w krzyżu jest doskonałość świętości. Z tego Krzyża emanują promienie boskiego światła i Bożej miłości na wszystkich, którzy potrzebują Bożego miłosierdzia.

Błogosławiony i święty Krzyż inspiruje w nas czyste i mocne pragnienie, aby pracować dla Chrystusa i walczyć z wszelkim grzechem, aby w niebie wygrać chwalebną koronę.

PRACA, WIARA, POSTĘP – zgodnie z mottem Zgromadzenia każdego dnia posługujemy w naszych apostolatach przeniknięte głęboką wiarą, starając się wiernie odpowiadać potrzebom miejsca i czasu, i w ten sposób nieustannie dbamy o nasz duchowy i apostolski rozwój.

Złota nić –  oplatająca inicjały „SCB” jest symbolem umartwienia i wyrzeczenia. Jest to nić, która wiąże siostry w ich wzajemnej  miłości, pobożności i oddaniu się wspólnemu celowi.  Zgromadzenie zostało założone na wierze i ciężkiej pracy pierwszych sióstr.

„SCB” – inicjały naszego Patrona św. Karola Boromeusza (z francuskiego. Sant Carlo Boromeo)

inicjaly

Lilie i fiołki –  otaczają całość godła. Kwitną i rozprzestrzeniają wokół swój zapach czystości umysłu i serca, pokory i skromności. Kwiaty te są symbolami naszego Założyciela i Patrona, którzy odznaczali się cnotą prostoty i pokory.

 

1 2

 

 

Informator